Moduler i KbCMS - Business

KbCMS - Business är uppbyggt som ett ramverk, med en massa funktioner som tar hand om alla grundläggande saker som tex login och skapande av nya sidor och länkar.
Valet av vilka moduler som ska finnas på din webbplats styrs av hur hemsidan ska användas.
En modul som finns i ditt publiceringssystem kan användas hur många gånger som helst.
Beroende på vad du vill använda din hemsida till plockar vi ihop och anpassar moduler till din hemsida.

Alla moduler ingår i KbCMS - Business, alltså inga extra kostnader.

KbCMS - Business innehåller en uppsättning tillägg för de vanligaste behoven:

  • Nyheter/blogg
  • Bildgallerier
  • Nedladdningar
  • Uppladdningar
  • Länkar
  • Kontaktformulär
  • Undersökning
  • m.m.